Forside » Hva skjer » Aktivitetskalender » Verdiseilas – Norge 1000 år- Er du mellom 15 og 30 år? Da inviteres du til å være med på seilas!

Verdiseilas – Norge 1000 år- Er du mellom 15 og 30 år? Da inviteres du til å være med på seilas!

Når og hvor

Tid og dato:
  • torsdag, 30. mai

I 2030 er det tusen år siden en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie: slaget på Stiklestad 29. juli 1030 hvor Olav Haraldsson døde i et forsøk på å gjenerobre landet.

Dette er det historiske utgangspunktet for Nasjonaljubileet 2030  – Norge i tusen år? . Kjernen i jubileet er riksdannelse, kristning og samspillet mellom de to. Olavsarvens mangfoldige, tusenårige avtrykk utgjør samtidig et vindu inn i temaer som lovgivning, folketro, kultur, migrasjon, tilhørighet, samene som Norges urfolk, forholdet mellom majoritet og minoritet, religion og livssyn, historiebruk og mye mer. 2030 er derfor en unik anledning til å både bli bedre kjent med betydningen av Olav og hendelsene i 1030, og til å rette søkelys mot de mange ulike fortellingene som utgjør historien om hvordan Norge har blitt skapt.

Jubileumsstafett: Jubileumsstafetten  startet allerede i 2021og skal gå helt til 2031.   Olav Haraldsson var en viktig lovgiver innen både kirkerett og sivilrett. I 1024 sto han bak innføringen av kristenretten på Mostertinget. 250 år senere, i 1274, ble Magnus Lagabøtes landslov, Norges første landslov, innført.

Med utgangspunkt i historien er årets  tema i 2024 i jubileumsstafetten Verdier i lovverket. Det åpner for å stille en rekke spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hva kjennetegner forholdet mellom et samfunn og dets lover? Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig? Er lov og rett alltid synonymt?

Bli med på Verdiseilasen fra Stavanger-Utstein-Avaldsnes-Moster.  Er du mellom 15 og 30 år?
Da inviteres du til å være med på seilas!
Vi reiser med den 150 år gamle seilskuta Caroline af Sandnes på etappen Stavanger-Utstein-Avaldsnes-Moster.
Underveis kan du oppleve mye moro, nye venner og verdibaserte aktiviteter. Om bord lager vi mat sammen, styrer skuta på omgang, blir været bra kan vi kanskje også heise seil sammen.
Du kan bli med på hele eller deler av turen.
Bakgrunn for seilasen er den store 1000-årsfeiringen av kristenretten på Moster

https://norgeitusenaar.no/