Hauen og Grisatorget

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Hauen og Grisatorget

Hauen og Grisatorget

Grisatorget har sitt navn fordi det var her tidligere tiders handel med smågriser fant sted. Skulpturen «Tre små griser» ble avduket her 5. juli 1984 og er laget av Skule Waksvik. Avdukingen ble etterfulgt av grilling av hel gris i Storgaten.

Bak den rette fasaden mot Grisatorget finner vi Hauen. I denne bydelen er gatestrukturen fra 1700-tallet intakt. Hauen gir et innblikk i hvordan gamle Egersund kan ha sett ut, før bydel etter bydel gikk tapt i flammenes rov. Liten avstand mellom bygningene førte til flere store bybranner. Måten bygningene er gruppert på er et typisk resultat av en byutvikling der det ble planlagt på stedet og bygget etter behov. Det ble diskutert å sanere Hauen på 1970-tallet, men i 1979 vedtok kommunestyret en reguleringsplan som bevarte Hauen, slik at man i dag fremdeles kan oppleve denne gamle bydelen.