Lervige

Lervige

Lervige var tidligere ei vik ved utløpet av Lundeåna som gikk helt inn til bebyggelsen i bunnen av Lerviksbakken. Her er det fremdeles bygninger som vitner om sitt tidligere liv som sjøbuer.

På 1890-tallet kalte egersunderne området for «Santos» etter den brasilianske havnebyen som på den tiden var kjent for særlig usunt klima. De som bodde nær Lervige hadde da i årevis klaget over uutholdelig stank ved lav vannføring i elva, og de var også bekymret for sykdommer. I flere etapper fra 1890-tallet og utover 1900- tallet ble derfor vika fylt helt igjen.

Nesten umiddelbart ble den nye, store plassen i Lervige byens samlingspunkt. Her ble det arrangert mange offentlige arrangementer som sirkus, tivoli,«brusteinsball» og turnoppvisninger. I 1952 fant man ifølge Dalane Tidende det sikreste sommertegnet i Lervige: «Folk som ikke vet bedre vil ved første øyekast tro at det foregår store politiske møter på åstedet. Men det er bare at krokketsesongen er begynt».