Strandgaten

Strandgaten

I eldre tider kaltes bebyggelsen langs Vågen for Egersundsstranden. Før bybrannen i 1843 fulgte gata langs denne stranda en kurve opp mot dagens Park før den svingte ned mot stranda igjen. Etter gjenoppbyggingen av byen etter reguleringsplanen av 1843 ble Strandgaten snorrett.

Bebyggelsen her som er reist i tiden etter bybrannen bærer preg av byggestilen sen- empire. Opprinnelig hadde de fleste bygningene trapper som gikk på langs eller på tvers ut i gateløpet, noe som gjorde passasjen for møtende trafikk ekstra smal. Fra 1878 var Strandgaten forbindelsen mellom dampskips- kaien og jernbanestasjonen, og den var en sterkt trafikkert gate med mange forretninger og hoteller. Kommunen betalte derfor i noen tilfeller for at huseiere skulle fjerne trappene, men passasjen ble ikke alltid bedre likevel; «Egersundsposten» klager i 1919 over at det ofte ble stablet sildetønner der trappene før sto. Da gata ble omgjort til miljøgate i 2009 ble kjørebanen flere steder innsnevret igjen, men gata var ikke lenger en så sentral trafikkåre som den hadde vært 100 år tidligere.