I januar 1937 ble det bevilget 50 kr til arbeidet med å få laget et byvåpen for ladestedet. Av 11 innkomne forslag samlet bedømmelseskomiteen seg om et utkast fra Alf Feyling larsen, der motivet var todelt, en flygende måke og en fayansevas. Utkastet ble bearbeidet etter de heraldiske kravene til et byvåpen, men da det kan være vanskelig å kombinere disse kravene med ekte bypatriotisme fortok entusiasmen seg. Av flere grunner ble saken i realiteten lagt på is og deretter innhentet av begivenhetene i 1940. 

Kommunevåpenet på ”grønn bunn et opprett gull eikeblad”, ble vedtatt av Eigersund kommunestyre 28. august 1972 og godkjent ved kongelig resolusjon av 20, oktober 1972. Våpenet er tegnet av daværende førstearkivar i Riksarkivet Harald Trætteberg, men ideen til motivet kom fra Torunn Edvardsen og Torleif Tendeland som delte førstepremien i en idekonkurranse. Eikebladet henspeiler på kommunenavnet Eigersund.

FARGEPRAKT

Folk som kom til Egersund for 150 år siden, ble slått av alle fargene som preget bybildet. I Egersund hadde vi fra midten av 1800-tallet og frem til 1979 produksjon i Egersund Fayancefabrik. Røyken fra fabrikkene la et sotbelegg på hvite hus. Egersunderne fant derfor ut at det var lurt å bruke farger som skjulte soten. Egersund var derfor ikke en del av de hvite sørlandsbyene, men en by med sine egne farger. Disse fargene ønsker vi å finne igjen.

Eigersund kommune ønsker å inkludere handlegatene i Egersund i et fargeprosjekt, hvor målet er å finne de originale fargene til bygningene. De siste årene har det stadig blitt vanligere å male husene hvite eller grå. Forgråingen av bebyggelsen skaper triste byrom.

Gateløp med historisk fargebruk
Bygningene i Elvegaten, Storgaten og Kirkegaten viser ulike stilepoker og påvirkning  fra 1800-, 1900- og 2000 tallet med ulik fargebruk. I prosjektet ønsker vi å finne de historiske fargene ved å foreta en fargeundersøkelse på de husene hvor det er mulig å finne originalfargene. Dette innebærer å finne frem til de eldste materialene på bygningen og se på malingslagene.
Dette vil hjelpe oss til å få et bilde av hvordan bygningene har sett ut og lage grunnlaget for en fargeveileder til byen og dette gateløpet. Målet er å få komponert en fargesammensetning som er så historisk korrekt som mulig og som gir en harmonisk fargepalett på tvers av stilepokene i gateløpet.

Fargeveileder og maledag
Mulighetsprosjektet i kommunen vil ta de utgiftene med fargeundersøkelsen og kostanden med å få utarbeidet og trykket opp en brosjyre som huseierne, fargeforhandlerne i Egersund og andre interesserte kan få. Mulighetskommunen ønsker å arrangere en felles maledag der vi stiller med gratis malerkoster og veiledning. Det er selvfølgelig fritt opp til hver enkelt huseier om de vil male huset sitt etter den historiske korrekte paletten. Vi ønsker å sette farger på byen!

Tekst: Byantikvar Tina Tønnessen og mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye

Sjøhusrekken

som er godt bevart, kan man se i indre havn av Egersund. Disse er unike for området og grunnen er at sydvest for Egersund, utenfor Eigerøy, ligger det et såkalt amfidromisk punkt. Dette er et nullpunkt i havet i forhold til tidevannet. Tidevann fra to forskjellige retninger, – den engelske kanal og nord for Skottland treffes her – og nøytraliserer hverandre. Derfor er det ikke forskjell på flo og fjære i Egersund.

Byvandring

App til Magma: Last ned appen til Magma Geopark og få mange turbeskrivelser og audiovisuell beskrivelse av byvandring i Egersund. Fås på engelsk og på norsk. Gratis og tilgjengelig i AppStore og Googleplay.

På Turistinformasjonen kan du få en brosjyre på byvandringen (engelsk og norsk). Du kan også gå inn på her for å bestille Byvandring.