Kategorier
Ukategorisert

Egersund i historiske farger

Flere trehus i Egersund sentrum skal gjenoppstå fra grått og hvitt til historierike farger fra blant annet empire- og sveitserstilen, slik bebyggelsen hadde fra 1850–1900-tallet.

Forside » Aktuelt » Egersund i historiske farger

Opplev Egersund i historiske farger

Flere trehus i Egersund sentrum skal gjenoppstå fra grått og hvitt til historierike farger fra blant annet empire- og sveitserstilen, slik bebyggelsen hadde fra 1850–1900-tallet.

OKKA FARGER
Den gamle historierike trehusbebyggelsen i Egersund er en av Norges best bevarte. Prosjektet «Okka farger» gir råd og veiledning for hvordan man velger riktige farger.

Det har vært en stor og krevende jobb med å finne frem til de riktige fargene. Prosjektleder og byantikvaren Tina Tønnessen har stor kompetanse på området.

– Vi har nå søkt om midler på vegne av 11 hus til å bruke malearbeid med den paljettfargen vi anbefaler. I løpet av sommeren vil allerede de første husene bli farget med nye, friske farger, sier Tønnessen.

«Okka farger» presenterer en plan med tegninger av alle husene i Storgaten og Elvegaten. Hvert hus har en spesiallagd veileder med fargekoder. De nye fargevalgene har blitt tatt godt i mot av huseierne.

– Det har vært en utfordring at fargene skal matche på tvers av stil og tidsepoker, men vi er veldig fornøyde med resultatet. Målet er å få hele sentrum i historiske farger, sier Tønnessen.

FUNNET FREM DE ORIGINALE FARGENE
Statsvitenskapstudentene Martin Handeland og Therese Ueland Meling fra Universitetet i Stavanger (UiS) har utført fargeundersøkelser i form av fargetrapping på de husene med originalt treverk på fasaden. En fargetrapp er lagvis avdekking av alle malingslag fra huset ble malt første gang til dagens malingsfarge. Kine Angelo (NTNU) har rettledet i teknikk og fargekoding. Heidi Karslen Aarstad har laget en fargepalett for gateløpet langs Storgaten og Elvegaten som fungerer på tvers av stilepokene.

«Bare i Elvegaten og Storgaten er det representert sen-empire fra 1850, sveitserstil, funksjonalisme fra 1930-tallet og moderniseringer på 50-60 og 70-tallet og alle med sine egne fargehistorier.»

Lag for lag på 44 hus i Storgaten og Elvegaten legger grunnlaget for valget på de nye fargene. Før 1900 var det kun de velstående som hadde råd til å male husene sine hvite. Titanhvitt slo aldri helt an i byen, fordi sotpartikler fra fabrikkpipen til Egersund Fayance tilsmusset byens fasader. Jordfarger med base i oker og jernoksid med rødt, blå fiolett og grågrønn preget den tidligere paletten som nå er funnet frem igjen.

EN HISTORISK VANDRING
De mange bybrannene i Egersund ødela store deler av byen og gjen- oppbyggingen på ulike tidspunkter har gitt uttrykk for flere stilarter. Bare i Elvegaten og Storgaten er det representert sen-empire fra 1850, sveitserstil, funksjonalisme fra 1930-tallet og moderniseringer på 50-60 og 70-tallet og alle med sine egne fargehistorier.

På ti av husene var det tilstrekkelig malingslag til å hente frem historiske dokumentasjon tilbake til omtrent 1900-tallet.

«Målet er å få hele sentrum i historiske farger slik bebyggelsen hadde fra 1850-1900-tallet.»

Tilsvarende undersøkelser ble også gjennomført på øvrige bebyggelse i sentrum på bygningsdeler fra 1850-1890 der de originale lagene med linoljemaling fortsatt finnes intakt i malingslagene.

Den nye fargepaletten i Elvegaten viser et historisk mangefarget situasjon som er med på å fremheve arkitektoniske og karakteristiske særpreg til bebyggelsens ulike stilarter. Dette gir en god harmonisk rytme. I Storgaten er det et med jevne mellomrom sterkere innslagav kulørhet for å få til en bedre harmonisk fargeklang.

INSPIRERE TIL FLERE FARGER I BYEN
Mulighetsutvikler i «Attraktive Egersund» Kjersti Søyland Bye har vært prosjektansvarlig og pådriver for gjennomføringen av «Okka Farge»-veilederen.

– Målet med fargeveilederen er å dyrke kvalitet, historie og originalitet gjennom fargebruken i sentrum. De historiske fargene fremhever bebyggelsens stilepoker og husenes egenkarakter. Vi håper de to gatene vil inspirere flere til å male husene sine, forteller en engasjert Søyland Bye.