Bybrann og Skriveralmenningen

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Bybrann og Skriveralmenningen

Bybrann og Skriveralmenningen

Anna Holbye er kjent i Egersund for å ha vært eier av huset hvor den store bybrannen i 1843 startet. På grunn av tett trehusbebyggelse og vind, brant to tredeler av byen ned. Hele området mellom Torget og Bradbenken brant ned, og hundrevis av mennesker ble husløse. Bybrannen i 1843 er den største av seks kjente bybranner i Egersund.

Den Norske Rigstidende 1848-03-12

Mindre kjent er at det i 1848, bare fire år og fem måneder seinere, oppstod enda en brann i hennes hus i Egersund. Etter dette var visstnok forbitrelsen mot henne stor i Egersund, og kanskje var det derfor hun like etterpå flyttet til Kristiania (Oslo), hvor hun 23. mai 1849 startet en pikeskole.

Repertorium for praktisk Lovkyndighed 1848-09-27

Etter brannen ble det ble laget en reguleringsplan med rette, brede gater i stedet for de smale, svingete gatene byen hadde hatt før. For å hindre fremtidige branner i å spre seg, ble det også anlagt en branngate, Skriveralmenningen, som skulle hindre fremtidige branner i å spre seg mellom bydelene. Navnet har den etter sorenskriver Christian Feyer, som ledet arbeidet med reguleringen og selv bodde i Strandgaten 58, Skrivergården.

Lindetrærne i Skriveralmenningen ble plantet i 1893 av Egersund Skog og Treplantningsselskap, og erstattet noen 30 år gamle popler.

Vi har mottat flere besværinger over at der lagres sildetønder like omkring trærne paa Skriveralmendingen nedenfor Strandgaten. Der er fare for, at saltlaken kan dræpe disse trær, mener man.

Egersundsposten 7.3.1916. Lindetrærne
døde noen måneder etterpå, og ble ikke
erstattet.
Foto: Dalane Tidende