Bybrann og Skriveralmenningen

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Bybrann og Skriveralmenningen

Bybrann og Skriveralmenningen

Den 14. september 1843 kl. 14 startet en brann i lærerinne Anna Holbyes hus, omtrent hvor Parken ligger i dag. På grunn av tett trehusbebyggelse og vind, brant to tredeler av byen ned. Hele området mellom Torget og Bradbenken brant ned, og hundrevis av mennesker ble husløse. Bybrannen i 1843 er den største av seks kjente bybranner i Egersund.

Etter brannen ble det ble laget en regu- leringsplan med rette, brede gater i stedet for de smale, svingete gatene byen hadde hatt før. For å hindre fremtidige branner i å spre seg, ble det også anlagt en branngate, Skriveralmenningen, som skulle hindre fremtidige branner i å spre seg mellom bydelene. Navnet har den etter sorenskriver Christian Feyer, som ledet arbeidet med reguleringen og selv bodde i Strandgaten 58, Skrivergården.

Lindetrærne i Skriveralmenningen ble plantet i 1893 av Egersund Skog og Treplantningsselskap, og erstattet noen 30 år gamle popler.