Strandgaten 43

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Strandgaten 43

Strandgaten 43

Strandgaten har mange godt bevarte hus som er bygget like etter bybrannen i 1843, hvorav flere er bygget i senempirestil. I sin artikkel «Provinskultur» i Fortidsminneforeningens årsberetning for 1920 kaller daværende riksantikvar Harry Fett denne gaten for Empiregaten. «Thorsenhuset», Strandgaten 43, er et av husene som utvilsomt bygger opp under dette navnet.

Huset er bygget i 1846 av farger og handelsborger Lars Thorsen. I kjelleren var det bl.a. fargeri. I tillegg til vånings- huset var det et uthus innredet med fjøs og låve. I 1897 ble en kvistbygning bygget ut på baksiden, og overetasjen ble innredet til boligformål. I dag framstår bygningen med samme eksteriørmessige utforming som på 1890-tallet. Det har klare trekk fra renessansens mur- og pussarkitektur, og elementer fra antikkens detaljering. Karakteristisk er vippen ytterst på taket og det klassisistiske inngangspartiet med søyler. Strandgaten 43 er i dag fredet.