Strandgaten 43

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Strandgaten 43

Strandgaten 43

Strandgaten har mange godt bevarte hus som er bygget like etter bybrannen i 1843, hvorav flere er bygget i senempirestil. I sin artikkel «Provinskultur» i Fortidsminneforeningens årsberetning for 1920 kaller daværende riksantikvar Harry Fett denne gaten for Empiregaten. «Thorsenhuset», Strandgaten 43, er et av husene som utvilsomt bygger opp under dette navnet.

Knut Jan Kluge om Strandgaten 43, 2012- 06-20

«Egersunds empiregate skulde endnu kunne gjenreises.»

Riksantikvar Harry Fett hadde store forhåpninger for Strandgaten i 1920.
Dalane Tidende 1973-04-09
Dalane Tidende 1997-02-24

Huset er bygget i 1846 av farger og handelsborger Lars Thorsen. I kjelleren var det bl.a. fargeri. I tillegg til vånings- huset var det et uthus innredet med fjøs og låve. I 1897 ble en kvistbygning bygget ut på baksiden, og overetasjen ble innredet til boligformål. I dag framstår bygningen med samme eksteriørmessige utforming som på 1890-tallet. Det har klare trekk fra renessansens mur- og pussarkitektur, og elementer fra antikkens detaljering. Karakteristisk er vippen ytterst på taket og det klassisistiske inngangspartiet med søyler. Strandgaten 43 er i dag fredet.

Foto fra Dalane Folkemuseum

Om historiske funn i Strandgaten 43

Dalane Tidende 2007-12-07
Norges innskrifter med de yngre runer, 1954
Norges innskrifter med de yngre runer, 1954
Dalane Tidende 1985-01-25