Stiftelsen Feylingsbua

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Stiftelsen Feylingsbua

Stiftelsen Feylingsbua

Her drev Simund Feyling et av Egersunds mange sildesaltefirmaer under 1. verdenskrig. På denne tiden tjente mange gode penger på saltet sild i byen. Et skriv fra Egersunds Helseraad i 1918 tegner et bilde av hvor omfattende denne typen virksomhet har vært i Egersund: På grunn av stank beordres det at all sild som lagres på offentlige plasser og gater, samt private tomter og gårdsplasser må fjernes og føres utenfor byens grenser, og grunnen hvor de har stått må renses.

Egersundsposten 1916-03-21

Silderisp.

«Silderispen ligger paa enkelte steder paa bryggerne saa tyk, at det føles som et bløtt teppe under føtterne. Naar vaar-regnen nu vel snart kommer og skyller den bort, kunde man fristes til at gjøre som man endnu kan se gammeldagse torvhandlere gjøre, naar de tar mot den første mynt, de handler til sig om morgenen – spytte paa den og si: «tvi for en god handel». Ja – velkommen igjen silderisp!»

(Egersundsposten, 1916-03-21)

Etter gradvis forfall ble mange ubrukte sjøbuer revet i siste halvdel av 1900-tallet. Feylings eiendom, med bygninger oppført i tiden 1879-1890, ble snart den siste komplette eiendommen av sin type som var igjen i byen. Eiendommen omfatter bolighuset ut mot Strandgaten, gårdsrom, sjøbu og en langstrakt bygning med bøkkerverksted, fjøs, høyloft og utedo.

Egersundsposten 1916-03-07

I 1996 satte Egersund Kystforening i gang en innsamlingsaksjon med sikte på å bevare Feylingsbua, og ved kjøpet av Feylings eiendom ble Stiftelsen Feylingsbua dannet. Stiftelsen startet straks restaurering og oppussing, og arbeidet skred raskt fram. Under kongeparets besøk ved Egersunds 200-års jubileum i 1998, feiret kong Harald og dronning Sonja sankthansaften med en festmiddag i den nyrestaurerte Feylingsbua. I 2018 ble stiftelsen tildelt diplomhusprisen fra Fornminneforeningen i Rogaland.

Stiftelsen Feylingsbua har i dag flere forsamlingslokaler for utleie både til fest og kulturarrangementer i de restaurerte bygningene.

Foto: Dalane Folkemuseum