Skrivergården og parken

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Skrivergården og parken

Skrivergården og parken

Skrivergården har fått navnet sitt fra sorenskriver Christian Feyer,
som oppførte huset etter bybrannen i 1843. Den er bygget i senempirestil. Bygningen var bolig og kontor for sorenskriveren, fram til Feyer solgte eiendommen til kommunen i 1869. Skrivergården ble da innviet til skolehus, 9. mars 1870, og ble brukt til forskjellige skoleformål helt fram til 1991.

Christian Feyer eide også en hage på motsatt side av Strandgaten, som etter kommunens kjøp ble kalt for «Kommunehaven». I 1876 bestemte kommunen at den skulle omdannes til park, og etter hvert kaltes den bare for «Parken». På 1800-tallet spilte man ofte musikk her om sommeren.
Parken forfalt stadig mer utover 1900-tallet før den ble helt ødelagt under 2. verdenskrig. Dalane Tidende kalte den «forargelsens plett» i 1949, men det samme året ble parken fikset. 45 år seinere, i 1994, gjenåpnet parken etter større arbeider hvor man bl.a. restaurerte parkens gamle fontene etter at den hadde blitt gjenfunnet hos en fisker i Skagen i Danmark.