Egersund Fayancefabrik

Forside » Opplevelser » Lokale opplevelser » Kultursti » Egersund Fayancefabrik

Egersund Fayancefabrik

Egersund er en by som vokste fram basert på fiske og skipsfart. Når det var lite fisk i havet, var det mange som gikk arbeids- ledige i byen. Johan Feyer grunnla i 1847 Egersunds Potteri, som seinere ble hetende A/S Egersunds Fayancefabriks Co. Bedriften ga byen flere bein å stå på, fram til den ble nedlagt i 1979.

Johan Feyer hadde lært steintøyframstilling i Newcastle-upon-Tyne i England, og med disse kunnskapene bygde han en bedrift som vokste og trivdes i 132 år og med en arbeidsstokk som i perioder kom over 400 arbeidere. I begynnelsen brukte fabrikken leire fra Leidland på Eigerøy, men man gikk etter hvert over til å bruke importert leire. Fabrikken var i stor grad innrettet for produksjon til det innenlandske markedet, hvor den i mellomkrigstiden dekket 55 prosent av markedet for husholdningssteintøy.