Sprøytehus

Sprøytehus

Fire større bybranner mellom 1817-1862 viste at både det tilgjengelige slukke- vannet og slukkeutstyret ikke var tilstrekkelig. Egersunds vannverk ble bygget i 1877, og en del av argumentasjonen for å bruke penger på et vannverk var blant annet å skaffe byen et godt brannvern og å redusere brannforsikringspremien. Samtidig ble det innkjøpt mer slukkeutstyr: Brannsprøyter, slangevogn, brannslanger, brannhaker osv.

Til å oppbevare alt dette utstyret hadde man fra før av to sprøytehus; på Torget foran kirka og ved krysset mellom Aarstadgaten og Nygaten. For å få en reduksjon i brannforsikringspremien måtte vannverket godkjennes av en frittstående kommisjon, som krevde ytterligere én brannsprøyte på Damsgård ved Egersund Fayancefabrik. Dermed ble det oppført et tredje sprøytehus like vest for Damsgårdsbrua.

Egersundsposten 1911-03-07

Sprøytehusene var i bruk inntil man fikk en ny brannstasjon i Lervika rundt 1900. Siden har de blitt revet, utenom her ved krysset mellom Aarstadgaten og Nygaten, hvor byens siste sprøytehus fremdeles står. Bygningen var eid av kommunen fram til 1993.

Egersundsposten 1925-08-25
Foto: Dalane Folkemuseum
Dalane Folkemuseums gjenstand nr. 1 – figur som har stått på toppen av sprøytehuset ved kirka.
Sprøytehuset på Fabrikkplassen
Egersundsposten 1925-08-25

«Dr. Randlev har søkt om å få leie «Sprøytehuset» i Nygaten til garasje. Byingeniøren har opplyst at det ikke kan brukes hverken til likbilen eller sykebilen.»

Notis i Dalane Tidende 1951-01-19
Dalane Tidende 1952-01-19