<- Tilbake til oversikten

Orvar Odd

Orvar Odd kjenner vi fra en islandsk saga. Han ble født og vokste opp på Berglyd helt sør i Rogaland.

Tekst av Arnt Olav Klippenberg

Odd var en rastløs sjel. Han reiste over store deler av den kjente verden. Først som gammel vender han hjem. Ifølge sagaen ble Odd gravlagt på et sted der han kunne høre havet, hanen på Berglyd og kirkeklokkene. Det stedet er toppen av Oddsfjellet.
Som en kuriositet kan jeg nevne at fire eliteserielag i fotball kan knyttes til vikingen Odd. Les mer om Orvar Odd her.

Orvar-Odd overbringer budskapet om Hjalmars død til Ingeborg kongsdatter. Maleri: August Malmström, 1859.

Hjalmars avsked av Orvar Odd efter striden på Samsö (1866) av Mårten Winge.

Se også